Skip to main content
  1. Tools/

ChatGPT

ChatGPT er en samtale-orienteret sprogmodel baseret på en ikke nærmere defineret viderudvikling af GPT-3 under OpenAi og microsoft. Modellen som ChatGPT bygger på, kaldes gpt-3.5-turbo i OpenAIs API.

ChatGPT er trænet hovedsaglig med engelsk tekst, men alligevel er ChatGPT anvendelig på andre sprog, herunder dansk i et vist omfang.

Modellen er uspecifik, og derfor er det indledende prompt afgørende for udbyttet af en samtale, en såkaldt chat.

Du kan finde inspiration til danske prompts her:

Danske ChatGPT prompts

Og på den her sidde kan du finde masser af inspiration og erfaringer med ChatGPT.