Skip to main content
  1. Blog/

Altman er tilbage - men kan man stadig regne med OpenAI

·385 ord·2 minutter

Det har været en kaotisk uge for OpenAI, det amerikanske selskab bag den revolutionerende ChatGPT-teknologi.

Det hele startede med en overraskende fyring af CEO Sam Altman.

Den beslutning kommenterede jeg sådan her på Facebook

Og der gik da heller ikke længe før Ilya Sutskever –det egentlige tekniske geni bag udviklingen af de nye generationer af LLM’er som ChatGPT bygger på– på twitter gav udtryk for sin store fortrydelse af sin beslutning.

Sutskever viste sig ret hurtigt næppe at have været hovedkraften bag den brutale fyring af Sam Altman.

Undtagen de involverede selv, så ved ingen helt præcist hvad der foregik, men et andet bestyrelsesmedlem, Helen Toner, havde tidligere rost OpenAIs konkurrent Anthropic på bekostning af OpenAI.

Helen Toner er optaget af at kunstig intelligens skal være til gavn for “hele menneskeheden”. Hvad der så mere præcist ligger i den ambition, har været svært at blive klog på.

Om Helen Toner har følt at Sam Altman stod i vejen for at kunstig intelligens skulle komme alle til gavn, og at det har ledt hende til at få ham fyret, det vides ikke i skrivende stund.

Men ud røg Altman i hvert fald.

Nu er han så tilbage igen.

Efter en hurtig tur omkring Microsoft.

Hele forløbet får minimal betydning for hvem som får gavn af kunstig intelligens. For det vil som altid være dem som i forvejen har mest. Det kan godt give et mere generelt løft også.

Og så er det naturligvis dem som griber muligheden, som får gavn af den. At en bestyrelse hos OpenAI skulle kunne afgøre spørgsmål som ligger i hænderne på alle os andre, det er skudt helt ved siden af.

Fra et forbrugersynspunkt er der dog nogle andre spørgsmål som umiddelbart er mere centrale.

Kan man stole på OpenAI? Er deres produkter pålidelige? Har deres API nok oppetid?

Personligt oplever jeg på det seneste oftere ikke at få svar fra deres modeller. Og så overvejer man da om man skal gå et andet sted hen inden man investerer endnu mere tid i en integration med deres produkt.

Nu da Altman er tilbage, så må ambitionen være at få ro på og kvaliteten op.

OpenAI er meget stolte over deres høje udviklingstempo —we ship!— som de siger.

Og det er også fint, men det skal ikke være på bekostning af stabilitet.