Skip to main content

Berlingske

Kiils havde en aftale med Berlingske om videnskabsjournalistik og formidling løftet fra det hedengangne forsker.

Billetkontoret A/S

Vi anvender løbende Lennart i vores arbejde med artikler til forske llige medier og platforme.

Hideaways

Skrivning og redigering af tekster.

Ingeniøren

Artikler om tekniske emner, ofte med udspring i biomimetik.

Ugeskrift for læger

Artikler om robotteknologi og biomimetik og potentiale for brug i behandling og diagnostik.