Skip to main content
 1. Blog/

Sådan hjælper ChatGPT og Nushell ordblinde Lars

·312 ord·2 minutter

At få ChatGPT til at rette en ordblinds tekst, har vist sig at være lidt af en udfordring.

Det viser sig nemlig at ChatGPT har svært ved at rette en lang tekst fra en ordblind uden at ændre meget i betydningen.

Ved at forsøge mig frem fandt jeg ud at ChatGPT nemmere kan holde sig til at rette uden at ændre på betydningen hvis man beder den forholde sig til mindre bidder af tekst ad gangen.

Men det tager jo tid at splitte teksten op og fodre ChatGPT små bidder.

Heldigvis gør Nushell den slags nemt.

Lars sender som regel et word-dokument. Det kan pandoc heldigvis fint klare.

Første linje er bare pandoc som konverterer docx til almindelig tekst som aichat kan forholde sig til. Aichat er et lille program som forbinder til OpenAI’s API.

pandoc --wrap=none `kælighed i krise i den vestelig verden.docx` -t plain |
lines |
wrap initial |
insert rettet {|row| $row.initial |
        if $in == '' { print \n } else
        { $in | aichat ret teksten uden at ændre betydningen} } |
get rettet |
to text

Anden linje beder nushell om at dele teksten op i rækker med hver linje på sin egen række.

Tredje linje omdanner til en tabel, så jeg i fjerde linje kan tilføje en ny kolonne.

De næste linjer sender rækker som ikke er tomme videre til aichat og dermed til OpenAI’s API for ChatGPT. Tomme rækker sendes uden om, for sprogmodeller har svært ved at forstå at de bare skal holde mund hvis deres input ud over instruktionen er tomt.

Så tager jeg med get rettet den rettede udgave og omformer den til almindelig tekst.

Jeg redigerer så yderligere selv, for selvom ChatGPT kommer tættere på et godt resultat på den her måde hvor den får serveret teksten linje for linje, så er resultatet stadig ikke godt nok uden efterredigering.