Skip to main content
  1. Tools/

Nushell

Sådan installerer du Nushell #

Du skal have et basalt kendskab til brug af kommandolinjen på din computer.

Følgende skulle fungere på MacOS og Linux. På Windows er det muligvis nødvendigt med mindre modifikationer.

Vi skal bruge rust for at kunne installere aichat

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Nu kan vi installere aichat

cargo install aichat

Sørg for at aichat er i din sti.

Du skulle nu kunne bruge aichat fra kommandolinjen.

Sådan konfigurerer du Nushell #

Første gang du bruger Nushell spørger den efter indstillinger.

Du kan altid ændre opsætningen i filen config.yaml.

På Linux findes den fil i følgende folder

~/.config/aichat

Sådan bruger du Nushell #

Nushell bruges fra kommandolinjen

aichat

Mere om Nushell #

sigoden/aichat: All-in-one CLI tool for 10+ AI platforms, including OpenAI(ChatGPT), Gemini, Claude, Mistral, LocalAI, Ollama, VertexAI, Ernie, Qianwen…