Skip to main content
  1. Tools/

AIChat

AIChat er et værktøj til kommandolinjen der gør det nemt at benytte store sprogmodeller i skyen såvel som lokalt.

AIChat understøtter blandt andet sprogmodeller fra OpenAI, Gemini, Claude, Mistral, Ollama, VertexAI, Ernie, Qianwen og mange andre.

Sådan installerer du AIChat #

Du skal have et basalt kendskab til brug af kommandolinjen på din computer.

Følgende skulle fungere på MacOS og Linux. På Windows er det muligvis nødvendigt med mindre modifikationer.

Vi skal bruge rust for at kunne installere aichat

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Nu kan vi installere aichat

cargo install aichat

Sørg for at aichat er i din sti.

Du skulle nu kunne bruge aichat fra kommandolinjen.

Sådan konfigurerer du AIChat #

Første gang du bruger AIChat spørger den efter indstillinger.

Du kan altid ændre opsætningen i filen config.yaml.

På Linux findes den fil i følgende folder

~/.config/aichat

Sådan bruger du AIChat #

AIChat bruges fra kommandolinjen

aichat

Mere om AIChat #

sigoden/aichat: All-in-one CLI tool for 10+ AI platforms, including OpenAI(ChatGPT), Gemini, Claude, Mistral, LocalAI, Ollama, VertexAI, Ernie, Qianwen…