Skip to main content
  1. Blog/

ChatGPT skal promptes ordentligt - men det skal mennesker jo også

·517 ord·3 minutter
Indholdsfortegnelse

Den anden dag lagde jeg et par linjer op på facebook.

Min hensigt var at pege på det kan kalder perspektiv - at en sag kan ses fra flere vinkler.

Konkret drejede det sig om Store Bededag og de mange andre mere eller mindre officielle Hellig- og fridage som foråret byder på.

Min pointe var at disse for en selvstændig som arbejder hjemmefra godt kunne opfattes som afbrydelser. Som en slags forstyrrelser.

Der kom mange reaktioner, som man jo nu kalder det, på mit opslag.

Nogle anførte at de mange små mini-ferier i foråret var et velkomment afbræk fra livet som lønmodtager i hamsterhjulet.

Og, ja. Det var jo netop et andet perspektiv end det jeg selv havde fremlagt. Og et perspektiv som jeg sagtens kan forholde mig til selvom jeg ikke er selvstændig. Jeg kan godt sætte mig i andre situation hvis jeg er opmærksom på den.

Reaktion = Output #

Der kom også en række andre reaktioner som var af en lidt anden type.

Det var reaktioner som mindede mig om den måde de store sprogmodeller fungerer på.

For det var reaktioner som tog brudstykker af det jeg lagde op, og arbejde videre med disse brudstykker. Og nærmest begyndte at udlede andre ting end det jeg egentligt havde skrevet.

Når sprogmodellerne gør det, så siger vi at de “hallucinerer”.

Det lyder ikke pænt at sige om mennesker at de hallucinerer når de måske lægger lidt meget ind i noget man skriver eller tolker lidt rigeligt meget ud af det.

Men det er klart eksempler på hvad der sker når man ikke forholder sig disciplineret til andres ord.

Så bliver det ofte noget fri association.

Man kan reducere “risikoen” for at en samtale bliver præget for meget af fri association, ligesom man kan give den retning og sammenhæng.

Ingen garantier #

Den slags er ingen garanti for at samtalen ikke glider af sporet og havner et helt andet sted end den begyndte. Men man mindsker risikoen for det.

Men husk også på dette:

Den almindelige daglige samtale beror netop på at modparten byder ind. Og vi alle er tilbøjelige til at fylde en samtale ud med vores egne tolkninger.

Problemet opstår når folk konkluderer eller slutter noget om den oprindelige tekst ud fra deres egen fortolkning af den - uden at være tilstrækkelig opmærksom på at det sker.

Hvis man som menneske en stund endnu ønsker at bevare nogle fortrin frem for kunstig intelligens, så vil jeg anbefale at man er opmærksom på hvordan man forholder sig til andres ord.

For ellers risikerer man ret hurtigt at blive en middelmådig sprogmodel eller en lettere advanceret, men ret svært forudindtaget “auto-complete.”

Mindst lige så vigtigt er det dog at man som den der starter en debat eller lægger noget tekst ud, tænker lidt over sine formuleringer.

Som når man taler med ChatGPT, så er det vigtigt at man får sat rammerne for samtalen klart op fra start.

Så både afsender af et budskab og modtageren af det, har et ansvar for en vellykket samtale.

Og det gælder uanset om man taler med et menneske eller en maskine.