Skip to main content
  1. Blog/

OpenAI lancerer function calling i API

Tidligere på året lancerede OpenAI plugins til deres slutbrugerprodukt, ChatGPT.

Nu lancerer OpenAI “function calling” i deres API for to nye modeller gpt-4-0613 og gpt-3.5-turbo-0613.

Kort sagt muliggør function calling at naturligt ustruktureret sprog kan omsættes til struktureret programmeringssprog, og på den måde kan man betydeligt lettere og mere pålideligt bruge OpenAI’s nye modeller med andre API’er.

Man kan også systematisere naturligt sprog og trække data ud af det.

Med det skridt går OpenAI værktøj som langchain og marvin i bedene.

Function calling and other API updates