Skip to main content
 1. Blog/

Jeg gav ChatGPT adgang til min dagbog - det skulle jeg aldrig have gjort

·290 ord·2 minutter

Jeg skrev tidligere at GPT-modellerne ikke har adgang til vores indre verden.

Sådan bliver du ved med at skrive bedre end kunstig intelligens

Men det kan man jo delvist give dem hvis man fører dagbog.

Jeg skriver selv dagbog — ikke hver dag. Mere lidt sporadisk når jeg har tid.

For indeværende måned har jeg foreløbig lavet følgende:

╭────┬───────────────╮
│ # │   name   │
├────┼───────────────┤
│ 0 │ 2023-04-02.md │
│ 1 │ 2023-04-03.md │
│ 2 │ 2023-04-04.md │
│ 3 │ 2023-04-05.md │
│ 4 │ 2023-04-06.md │
│ 5 │ 2023-04-07.md │
│ 6 │ 2023-04-08.md │
│ 7 │ 2023-04-09.md │
│ 8 │ 2023-04-10.md │
│ 9 │ 2023-04-13.md │
│ 10 │ 2023-04-14.md │
╰────┴───────────────╯

Det er ufatteligt nemt at give ChatGPT besked på at læse disse igennem og give et hurtigt referat:

cat 2023-04-*.md | ai 'summarize'

Svaret fra ChatGPT bliver:

The writer goes on a bike ride with their mother, visits Nivå, participates in an egg race, sells some children’s bikes, and attends a REDACTED concert in Århus. Later they visit Århus harbor, have a visit from REDACTED, and have a Easter celebration with family in Kolding. REDACTED. Lastly, REDACTED has an asthma attack from laughing too hard with her friend at school.

Hver enkelt dagsnotat er skrevet på dansk. Og jeg kunne have brugt en dansk prompt for at få referatet på dansk.

Eller blot gjort sådan her

cat 2023-04-*.md | ai 'summarize' | ai 'oversæt til dansk'

Det væsentlige er at AI faktisk formår at samle det centrale i få ord og give et overblik over hvad der stod i dagbogen for den angivne tidsperiode.

Det lidt mere problematiske er at openAI nu har lagret en del af min dagbog.