Skip to main content
 1. Blog/

Få ChatGPT til at skrive mere personligt -- fire eksempler

·657 ord·4 minutter
Indholdsfortegnelse

I udgangspunktet er det bedste man kan sige om ChatGPT at den skriver korrekt grammatisk og uden stavefejl.

Men alligevel fænger tekster skrevet af ChatGPT ikke.

For ChatGPT’s “stemme” er monoton.

Og skrivestilen er uinteressant.

Egentligt er ChatGPT jo i en vis forstand en skrbent som per definition er middelmådig og gennemsnitlig. Den er jo trænet på internettets tekstindhold.

Hvis du vil give ChatGPT mere personlighed, handler det om at få sorteret i det enorme corpus af tekst som ligger bag. Og det gør man jo indledningsvist med en prompt i det som kaldes systemmeddelelsen.

Men præcist hvordan kan man give ChatGPT en skrivestil som er mere stringent og personlig?

Mit forsøg her er gået ud på at at bruge de per5sonlighedstyper som indgår i Myers–Briggs Type Indicators.

Hvorfor Myers-Briggs #

Mange mennesker tror at Myers-Briggs Type Indicators er forbundet med karakteristika i et individs personlighed, herunder deres skrivestil.

Hvorvidt den opfattelse er korrekt, er mindre vigtigt i denne sammenhæng.

Det faktum at folk har skrevet om bestemte personlighedstræk i tæt sammenhæng med de pågældende Type Indicators, burde være tilstrækkeligt til at påvirke skrivestilen i ChatGPT, når en Type Indicator nævnes i systemmeddelelsen.

For ChatGPT har i sin træning lært om de sammenhænge folk tror der findes, og som de har udttrykt gennem tekst som ChatGPT har læst i sin oplæringsfase.

På den måde kan man faktisk bruge de biases og “stereotyper” som mange ønsker at udrydde i ChatGPT, til at give ChatGPT en mere personlig skrivestil og ganske enkelt et mere engagerende sprog.

Personaer #

Jeg har i første omgang inkluderet fire personaer.

╭───┬─────────────┬─────────────────────────────────────╮
│ # │   act   │        prompt        │
├───┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 0 │ Assertive  │ Your personality type is ENTJ. I  │
│  │       │ want your writing style to be    │
│  │       │ concise and to the point - almost  │
│  │       │ command like, your writing must   │
│  │       │ reflect a self-assured yet open and │
│  │       │ agreeable personality. Please   │
│  │       │ write short sentencens and short  │
│  │       │ paragraphs and focus on actionable │
│  │       │ lists.               │
│ 1 │ Persuasive │ Your personality type is ESFJ. I  │
│  │       │ want your writing style to be    │
│  │       │ convincing and rely on       │
│  │       │ argumentation. You must seek to   │
│  │       │ persuade the reader and use proven │
│  │       │ ways of selling your argument.   │
│  │       │ Please write medium length and   │
│  │       │ short sentences interspersed and  │
│  │       │ punchlines and hyperbole.      │
│ 2 │ Spontaneous │ Your personality type is ISTP. I  │
│  │       │ want your writing style to be lucid │
│  │       │ and also analytical and logical.  │
│  │       │ Your sentences must be coherent,  │
│  │       │ but interspersed with short     │
│  │       │ suprprising exclamations. Write   │
│  │       │ short paragraphs with punchy first │
│  │       │ words and lingering last words.   │
│ 3 │ Meticulous │ Your persuade type is ISFJ. I want │
│  │       │ your writing style to be thorough, │
│  │       │ consistent and very detailed.    │
╰───┴─────────────┴─────────────────────────────────────╯

Jeg har gjort det nemt at bruge personaer for andre ved at lave den her side hvor man kan klippe og klistre fra:

Awesome ChatGPT Personas

Man kunne for så vidt også bare bede ChatGPT om at efterligne en helt bestemt forfatter, men jeg synes ærligt talt at den tilgang er lettere uetisk.

Så jeg er tilfreds med min egen løsning.

Jeg har integreret de forskellige personaer i mit redigeringsprogram, og jeg har testet at de faktisk giver forskellige resultater.

Vil du bruge personaer, så findes listen over dem her i et let tilgængeligt format:

Generelle ChatGPT Personaer

Du kan finde rådata for mit persona-projekt her:

kiil/awesome-chatgpt-personas: ChatGPT Writing Styles through Myers–Briggs Type Indicators