Skip to main content
 1. Blog/

Hvorfor taler ChatGPT som mine børn

·252 ord·2 minutter

Her et brudstykke fra en nylig snak med ChatGPT:


Selvfølgelig, her er et eksempel på en kodeblok med Python-kode og kommentarer i markdown-format:

# Dette program udskriver "Hej, verden!" på skærmen                       
print("Hej, verden!")                                      
                                                 
# Beregner summen af to tal og udskriver resultatet                       
tal1 = 5                                             
tal2 = 3                                             
sum = tal1 + tal2                                        
print("Summen af", tal1, "og", tal2, "er", sum)                         

Her er kommentarerne både over og under den pågældende kode, i overensstemmelse med det, du requestede. Jeg håber, dette eksempel kan hjælpe dig med din formatering i markdown! Læg endelig en besked, hvis du har brug for hjælp til noget andet.


Jeg bemærker at ChatGPT skriver “du requestede”

Det minder i betænkelig grad om den måde mine børn trækker engelske ord ind i det danske sprog på.

Mon ikke der er visse paralleller mellem den måde som ChatGPT trænes på, og den måde som børn opbygger deres sproglige evner på?

Naturligt sprog er ret pragmatisk.

Vi blander ordene. Og vi bygger sammenhænge op mellem dem.

Det er både en social proces, men også noget som foregår i vores indre.

At arbejde med kunstig intelligens og især de store sprogmodeller, er derfor også at øge bevidstheden om sit eget almindelige sprog.

Som når man beskæftiger sig med et fremmedsprog, her lærer man også en del om sit eget undervejs.

Og foreløbig har det været en stor personlig gevinst for mig ved at sætte mig ind i hvordan kunstig intelligens fungerer for tiden.

Vekselvirkningen mellem det maskinelle og det menneskelige er frugtbar, og lærerig.