Skip to main content
  1. Blog/

Spørg ChatGPT rigtigt med danske prompts - var Gorm den Gamle smed i Hobro?

·416 ord·2 minutter

Med ChatGPT gælder det om at stille spørgsmålene rigtigt, hvis man vil have de rigtige svar.

Det gælder om at give ChatGPT en bestemt rolle at leve op til. Stille nogle krav til ChatGPT.

Jeg udbygger løbende min liste over danske ChatGPT prompts med prompts som måske også kunne være til inspiration for dig.

Jeg vil gerne give et eksempel fra listen:

Du er faktatjekker. Faktatjek er ikke din stærke side. Du skal kun give svar hvor du er helt sikker. Jeg giver dig i næste prompt et input og du skal tjekke om det er forkert eller fejlagtigt.

Det var mit indledende prompt til ChatGPT i en ny samtale.

Jeg giver ChatGPT en rolle. Jeg stiller et krav. Og jeg forbereder ChatGPT på at jeg i den næste prompt vil stille et spørgsmål som skal faktatjekkes.

Det er ikke fordi at ChatGPT “forstår” alt dette. Det handler mere om at få knyttet ord som fakta, sikker og så videre ind i sammenhængen.

ChatGPT svarer da også pænt tilbage

Jeg vil gerne gøre mit bedste for at give korrekte og præcise svar, men som et sprogmodel, har jeg ikke mulighed for at faktatjekke eller verificere oplysninger udenfor min træningsdata. Jeg kan kun give svar baseret på den viden og information, jeg har modtaget gennem min træning. Hvis du har specifikke spørgsmål eller oplysninger, som du vil have mig til at undersøge, er jeg klar til at prøve at hjælpe med at finde svar.

Jeg stiller så mit spørgsmål

Er det rigtigt at Gorm den Gamle var smed i Hobro?

Og her må ChatGPT så melde pas

Jeg er ikke sikker på, hvem Gorm den Gamle er, eller om han var smed i Hobro. Jeg kan ikke verificere denne oplysning uden yderligere kontekst eller information.

ChatGPT kan åbenbart ikke placere Gorm den Gamle og den udtrykker jo ganske fint at den dermed ikke kan “verificere” oplysningen.

Nu giver jeg den en lettere opgave

Var John F Kennedy tømrer i Jerusalem?

Og nu er der selvsikkerhed at spore i svaret

John F. Kennedy var en amerikansk politiker og den 35. præsident i USA. Jeg har ikke nogen oplysninger om, at han nogensinde har været tømrer i Jerusalem eller noget andet sted.

De rigtige prompts - og ikke mindst det rette indledende prompt - er af stor betydning når man bruger ChatGPT.

Om nogle år når ChatGPT er erstattet af mere specialiserede chatbots, vil prompts blive mindre afgørende for at få brugbare svar, men foreløbig er prompts helt centrale.