ChatGPT skal promptes ordentligt - men det skal mennesker jo også


- 3 minutter - 517 ord