Jeg spurgte chatGPT om intelligens og svaret var overraskende menneskeligt


- 2 minutter - 293 ord