Går det bedre for chatGPT med ordfrekvensanalyse på engelsk end det gjorde på dansk?


- 2 minutter - 216 ord