Skip to main content
  1. Blog/

Sidetal væk fra forsiden i pdf over Pandoc fra markdown

·42 ord·1 minut

Først fjernes sidenumre generelt i frontmatter:

---
header-includes: |
    \pagenumbering{gobble}
...
---

Så indsættes sidenumre nede i selve dokumentet:

\pagenumbering{arabic}

...

På den måde får man fjernet sidetal fra forsiden, hvor titlen er, og igen indsat sidetal længere fremme i selve dokumentet.