Skip to main content
  1. Blog/

HTML med toc fra markdown via pandoc

·31 ord·1 minut

I terminalen i samme folder som filen ligger:

pandoc -s --toc filename.md

Og kopier så alt mellem body-tags.

Bonus: Pandoc gør ikke æ, ø og å grimme i interne links :)