Skip to main content
  1. Blog/

Jeg har brugt DALL-E fra OpenAI til at illustrere to indlæg — hvad synes I om resultatet?

·148 ord·1 minut

Jeg kommer ikke til at bruge ChatGPT til at skabe tekst foreløbig. Dertil er dens dansk simpelthen for kluntet.

Mine standarder for tekst og sprog er måske nok også højere end de er for illustrationer.

I hvert fald har jeg forsøgt at tage OpenAI’s DALL-E model i brug til at illustrere to ledere, en på Folkets Avis - og en anden samme sted, men i sektionen Mediemøllen.

Jeg synes den illustration som jeg har brugt til en leder om “organet for den højeste oplysning”, er ret vellykket. Se den eventuelt her:

Åbent brev til ‘organet for den højeste oplysning’

Derimod er jeg ikke helt tilfreds med den frembringelse som DALL-E gav mig i forbindelse med en leder om den såkaldte afskaffelse af Store Bededag.

Du kan se den, i mine øjne, mindre heldige illustration her:

Vil du arbejde en halv dag mere årligt for at styrke landets forsvar?