Skip to main content
  1. Blog/

Hvad er AGI

·292 ord·2 minutter

AGI står for “Artificial General Intelligence” eller “Generel Kunstig Intelligens” på dansk. Det betyder at en AI er i stand til at udføre tænkningsopgaver, som mennesker kan udføre og kan være lige så kreative, fleksible og selvstændige som et menneske. Agi er endnu ikke helt udviklet, og forskere arbejder stadig på at skabe en AI, der kan tænke og lære på samme måde som en person. Agi vil have mange applikationer i forskellige områder af samfundet, herunder medicin, teknologi, produktion, transport, finansielle tjenester og mange andre.

Der er flere AI-teknologier, der anses for at være lovende i forhold til at opnå AGI. Nogle af de mest lovende teknologier inkluderer:

  1. Dyb læring: Dette er en teknologi, der bruger neurale netværk til at lære fra store mængder data og forbedre sig selv over tid. Dyb læring har allerede vist sig at være effektiv til at løse komplekse problemer, såsom billedgenkendelse og talegenkendelse.

  2. Generative Adversarial Networks (GANs): Dette er en teknologi, der bruger to neurale netværk til at generere realistiske billeder, lyde eller andre data. GANs kan bruges til at skabe realistiske simuleringer af den virkelige verden, hvilket kan være nyttigt i udviklingen af AGI.

  3. Reinforcement Learning: Dette er en teknologi, der bruger en belønningsbaseret tilgang til at lære. En AI-agent lærer ved at udføre handlinger og modtage belønninger eller straffe baseret på resultaterne af disse handlinger. Reinforcement learning kan bruges til at lære en AI-agent at udføre komplekse opgaver,

AGI står for “Artificial General Intelligence” på engelsk, hvilket på dansk kan oversættes til “Almen Kunstig Intelligens”. AGI refererer til en form for kunstig intelligens, der er i stand til at udføre en bred vifte af intellektuelle opgaver på samme niveau som et menneske. AGI er stadig under udvikling og er ikke fuldt udviklet endnu.