Skip to main content
  1. Blog/
  2. Sproglige og literære virkemidler/

Dagligdagens literære virkemidler

·63 ord·1 minut

Far, det her har været den bedste sommerferie i mit liv — selvom jeg brækkede armen

På en meget varm sommerdag

Er det ikke lidt køligt?

Her er referencen ikke til noget tidligere sagt som i eksemplet ovenfor, men i stedet til en ydre realitet som alle kan forholde sig til gennem deres sanser og en enighed om at det er meget varmt.