Skip to main content
  1. Blog/
  2. Skriv som en poet - ikke en bot/

6. Spot gentagelser

·169 ord·1 minut

En anden god grund til at give hver sin sætning en linje er at gentagelser får svært ved at gemme sig:

Men de midler man benyttede for at fælde de nye medier, var ikke redelige.
Man opfandt egne definitioner til formålet.
Man spillede beskidt og slog under bæltestedet.
Man fuskede med metoderne.

Her er ‘Man’ gentaget hele tre gange i afsnittet - endda tre gange som startord.

I det her tilfælde er gentagelsen et tiltænkt virkemiddel, men ofte vil en gentagelse blot være udtryk for utilstrækkelig bevidsthed om sætningernes nøjagtige indhold.

Hvor startordet for alle andre end den første sætning kan gemme sig hvis man skriver alle sætninger på en lang fælles linje, så står alle startord tydelig frem hvis man giver hver sætning sin egen linje.

Læg i øvrigt mærke til slutordene som heller ikke er tilfældigt valgt i det her eksempel.

Også de står klart ud når en sætning får sin egen linje, ellers er det kun den sidste sætnings slutord som kan ses med det samme.