Skip to main content
 1. Blog/

Udeluk bestemte indholdstyper fra søgeindeks i Hugo

·109 ord·1 minut

Jeg ønskede ikke mine micro-blogging “snippets” som jeg vil bruge på LinkedIn, skulle “forurene” søgeindekset her på Kiils.

Derfor skiftede jeg

[                                     
  {{ range $index, $value := where .Site.Pages ".Draft" false }}     
  {{ if $index }}, {{ end }}                       
  {                                   
    "url": "{{ .RelPermalink }}",                   
    "title": "{{ .Title }}",                      
    "content": {{ .Content | plainify | jsonify }}           
  }                                   
  {{ end }}                               
]   

ud med

[                                     
  {{ range $index, $value := where ( where .Site.Pages "Section" "!=" "short" ) ".Draft" false }}                          
  {{ if $index }}, {{ end }}                       
  {                                   
    "url": "{{ .RelPermalink }}",                   
    "title": "{{ .Title }}",                      
    "content": {{ .Content | plainify | jsonify }}           
  }                                   
  {{ end }}                               
]