Skip to main content
  1. Blog/

Bruge Hugo server på lokalt netværk

·276 ord·2 minutter

Jeg ville gerne se hvordan min hjemmeside så ud på mobil inden jeg offentliggjorde den.

Derfor havde jeg brug for at kunne indlæse den fra andre enheder end den enhed som kører hugo server.

Det burde kunne gøres med - i mit tilfælde:

hugo server --bind 192.168.0.NNN --baseURL http://pi

Desværre gav det en connection refused.

For at kunne tilgå Hugo server på min raspberry pi, som kører linux, fra en anden enheds webbrowser, skulle jeg aktivere port 1313 for min aktuelle zone i firewall’en:

firewall-cmd --zone=home --add-port 1313/tcp

Det er en kommando til firewalld som du kan læse om her:

Home | firewalld

Og det kan læses i nftables at indstillingen er aktuel:

sudo nft list ruleset | rg 1313 -A1 -B8

Det giver:

chain filter_IN_home_allow {
	tcp dport 22 ct state { new, untracked } accept
	ip daddr 224.0.0.251 udp dport 5353 ct state { new, untracked } accept
	ip6 daddr ff02::fb udp dport 5353 ct state { new, untracked } accept
	udp dport 137 ct helper set "helper-netbios-ns-udp"
	udp dport 137 ct state { new, untracked } accept
	udp dport 138 ct state { new, untracked } accept
	ip6 daddr fe80::/64 udp dport 546 ct state { new, untracked } accept
	tcp dport 1313 ct state { new, untracked } accept
}

Se næstnederste linje ovenfor.

Hvad er nftables så?

nftables is the modern Linux kernel packet classification framework.

Som så igen kobler til Netfilter:

Netfilter is a framework provided by the Linux kernel that allows various networking-related operations to be implemented in the form of customized handlers.

Så blev jeg da en del klogere.

Kilder: Wikipedia og diverse hjemmesider for de pågældende værktøjer.